Home » Artikelen » Jongeren » Wanneer het onderwijs wordt aangevallen – bezet, vecht terug!

Wanneer het onderwijs wordt aangevallen – bezet, vecht terug!

Oproep voor steun tegen uitzetting van het PCH gebouw 
Als je in Amsterdam bent, ga er naar toe!

Briljante show van kracht vandaag op het Mars voor Onderwijs in Amsterdam – de studenten van de Autonome Universiteit hebben het PCH-gebouw met 5 eisen bezet, met als eerste het faciliteren van een staking voor de overwerkte medewerkers hier aan de UvA.

Van één van de bezetters van het PCH-gebouw

Deze week heeft aangetoond dat studenten en personeel van het hoger onderwijs niet zullen accepteren dat de draconische bezuinigingen aan hen worden opgedrongen. Het was een inspirerende week van bouwen, van discussie en actie. Het niveau van bezuinigingen en de toename van de druk vertraagt ​​niet – en er is een dringende behoefte om hier samen omheen te komen met perspectief op hoe een beweging te bouwen die in staat is om alle sectoren van onderwijsmedewerkers te verenigen.

Het is een trieste contradictie dat de werkdruk en de aanvallen op de geestelijke gezondheid, ​​als gevolg van de manier waarop een kapitalistische maatschappij nu werkt, nu ook dienen als barrière op pogingen om de druk te verlichten.

Maar door mensen aan te moedigen om betrokken te raken op een manier waarbij ze zich op hun gemak voelen, geven we hen de middelen om perspectief te ontwikkelen op het nemen van stappen om de individuele vervreemding te overwinnen die mensen voelen zonder een dieper inzicht in de politieke situatie. Onderwijs is de sleutel tot effectievere collectieve actie.

Dus de behoefte om een beweging op te bouwen moet bewust en geduldig worden besproken, maar het moet ook in de praktijk worden gebracht.

Wij zijn van mening dat door het opbouwen van solidariteit tussen bewegingen – dat wil zeggen door de publieke sector te steunen in het actieprotest van 2 oktober – en door solidariteit tussen studenten en personeel, we allemaal kunnen delen in de taak van het bouwen van de beweging en die de drempel verlagen, zowel in begrip als in de praktijk van wat het is om lid te worden van een actiegroep, een beweging op te bouwen of lid te worden van een politieke partij.

Een voorbeeld van inspirerende directe actie – kom naar het PCH gebouw en doe mee met de anti-uitzetting actie – en laten we onze opleiding terugeisen!

Het PCH gebouw bevindt zich aan de Spuistraat 134

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top