Home » Artikelen » Antiracisme » Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. Stop de opmars van Forum voor Democratie!

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. Stop de opmars van Forum voor Democratie!

Het feit dat het extreemrechtse Forum voor Democratie de grootste partij werd bij de Provinciale Statenverkiezingen, zal voor velen als een schok gekomen zijn. En in de peilingen blijft de partij groeien. We moeten ons organiseren tegen racisme en seksisme – want alles wat ons verdeelt in de strijd tegen het neoliberaal beleid, verzwakt ons!

door Barbara Veger, Rotterdam

Forum voor Democratie stelde zich op als een “gematigd alternatief” voor de PVV van Wilders, en kreeg daar ook zijn meeste stemmen vandaan. Maar hoewel Forum voor Democratie geen bizarre eisen naar voren brengt zoals het verbieden van de Koran, zoals de PVV wel doet, heeft de partij wel degelijk een gevaarlijk racistisch gedachtegoed met zelfs elementen van neofascisme. Denk aan de uitspraken over een ‘boreaal’ Europa (een term geleend van de neofascist Le Pen voor de raszuiverheid van Europa) en de ‘homeopathische verdunning’ van blank Europa, maar ook aan de connecties met het extreemrechtse Altright in de VS….. Leider Baudet steekt bovendien Trump nog voorbij als het seksisme betreft; zo beweerde hij dat vrouwen ‘minder ambitieus’ zijn, ‘overmand willen worden’ en als ze nee zeggen, eigenlijk ja bedoelen….

Dat betekent niet dat diegenen die op Forum voor Democratie gestemd hebben, fascisten, racisten of seksisten zijn. Het ging in de eerste plaats om een stem tegen het establishment. Onder brede lagen van gewone mensen is er een enorm wantrouwen tegenover alle traditionele partijen, die ofwel verantwoordelijk zijn voor het afbreken van de verzorgingsstaat, arbeidsvoorwaarden, betaalbare huisvesting, klimaatverandering etc., ofwel op dit neoliberale beleid geen werkelijk alternatief geboden hebben.

Natuurlijk spelen ook thema’s als vluchtelingen en migratie een rol. De moordpartij in Utrecht vlak voor de verkiezingen, werd door Forum voor Democratie op cynische wijze aangegrepen om angst voor migranten aan te wakkeren. Daarnaast zijn veel mensen bang, dat een toestroom van vluchtelingen ten koste van hun eigen levenstandaard zal gaan. Deze angst wordt constant gevoed door de mainstream media en de traditionele rechtse partijen.

Linkse partijen als de SP zouden hiertegen in moeten gaan en het perspectief naar voren moeten brengen van een verenigde strijd van gewone mensen van welke afkomst of geslacht dan ook tegen de regering en de rijken, om goede voorzieningen, fatsoenlijke banen, voldoende betaalbare woningen, maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan etc. voor iedereen af te dwingen. Helaas gaat de SP-leiding mee met rechtse ideeën over migratiebeleid, ondanks dat veel leden het hier niet mee eens zijn. (Zie ook het artikel: ‘Verdeeldheid binnen de SP. Voor een echte socialistische visie op het vluchtelingenvraagstuk).

We zullen ons moeten organiseren om racistische ideeën en extreemrechts terug te dringen. Daarvoor is het doen van een moreel beroep op mensen die gevoelig zijn voor de propaganda van Forum voor Democratie niet genoeg. We zullen uit moeten leggen dat de regering en het kapitalistisch systeem verantwoordelijk zijn voor de problemen. En dat als we de strijd aan willen gaan voor een maatschappij waarin er in de behoeften van iedereen voorzien kan worden (en dat kan slechts in een democratisch socialistische maatschappij), alles wat ons verdeelt, ons zal verzwakken.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top