Home » Artikelen » Ecologie » Shell: Bloedolie, bloedgeld

Shell: Bloedolie, bloedgeld

Sinds het begin van de klimaatbeweging is de druk op de Nederlandse regering enorm opgevoerd. De mobilisaties van met name jongeren, maar niet alleen van hen, hebben de regering-Rutte gedwongen om opnieuw te verklaren dat zij aktie zullen ondernemen rond de klimaatcrisis. Echter, het kabinet weigert nog steeds met een seriues programma van groene transitie voor de Nederlandse economie te komen. Ze blijft ineffectieve en vage beleidsmaatregelen naar voren brengen om voor zichzelf tijd te winnen en de beweging te ondermijnen.

door Eugenio Margliano

In feite zijn de plannen van de regering er voornamelijk op gericht de belastingbetalers op te laten draaien voor de ecologische transitie, en polarisatie te bevorderen, bijvoorbeeld rond de stikstofcrisis, met boeren aan de ene kant en klimaatactivisten aan de andere kant. Tegelijkertijd bewijzen de enorme subsidies voor de fossile brandstof sector aan wiens kant de regering staat: de kant van de multinationals, fossiele brandstofgiganten en massale vervuilers, waarvan het meest sprekende voorbeeld wel Koninklijke Shell is.

Shell staat momenteel nummer drie op de wereldranglijst van bedrijven met de hoogste omzet en nummer negen van de meest vervuilende bedrijven ter wereld. Shell nam tussen 1988 en 2015 1,67% van de wereldwijde industriele broeikasgassen voor zijn rekening. Het is voor een groot deel aan Shell te wijten dat Nederland de tweede grootste producent en exporteur van fossiele brandstoffen is en op de vijfde plaats staat van CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking. In feite kwamen in 2017 82,7% van de Nederlandse broeigaskassen van de energiesector, terwijl groene energie maar 10% van de nationale enrgie consumptie uitmaakte. Shell claimt een “klimaatleider” van de oliebedrijven te zijn, maar besteedt maar een onbelangrijke fractie van zijn omzet aan ontwikkeling van groene energie. Tegelijkertijd spendeert het honderden miljarden aan fossiele brandstofprojecten.

Verder is Shell berucht voor zijn gewetenloze methoden en neokoloniale benadering. Recent nog was er internationale aandacht voor meerdere rechtszaken waarbij Shell wordt aangeklaagd vanwege zijn operatie in Nigeria. De aanklachten houden onder meer in corruptie, vernietiging van het milieu en medeplichtigheid aan marteling en executie van milieu-activisten door het Nigeriaanse leger.

De groeiende klimaatcrisis maakt de urgentie om de bronnen van wereldwijde vervuiling aan te pakken steeds duidelijker. De fossiele brandstoffenindustrie is in de kern van deze crisis en een extreem voorbeeld van het uitbuitende en vernietigende karakter van het kapitalisme. De klimaatbeweging in Nederland kan niet langer de rol van de energiesector negeren en moet dus een radicaal programma naar voren brengen, om de economie fundamenteel te veranderen naar een economie waar de behoeften van de meerderheid belangrijker zijn dan de winsten van enkelen.

Daarom eisen wij:

  • De nationalisatie van de energiesector onder democratische controle van de werkenden
  • Stop subsidies voor fossiele brandstoffen en investeer massaal in duurzame technologie
  • een rechtvaardige transitie naar groene banen voor werkenden in de energiesector, met behoud loon en arbeidsvoorwaarden
  • Gratis en beter openbaar vervoer

We roepen alle scholieren, studenten en werkenden op om zich aan te sluiten bij de beweging om samen een betere wereld op te bouwen! We hebben een wereld te winnen!

Doe mee met de “Shell Must Fall” campagne;
29 februari: Klimaatmars Utrecht
3 April: Internationale Klimaatstaking, Utrecht

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top