Home » Nederland » Nederlandse politiek » Stop de pensioenroof! Acties verder uitbreiden

Stop de pensioenroof! Acties verder uitbreiden

Foto: FNV.nl

De stakingsdagen van 28 en 29 mei zijn een goede stap in de strijd tegen verslechteringen van onze pensioenen. De situatie is urgent: huidige gepensioneerden zijn jarenlang niet gecompenseerd voor de inflatie en er fors in inkomen op achteruit gegaan. Voor veel jongeren van nu, zoals ZZP-ers en flexwerkers, is er niets geregeld voor een fatsoenlijk pensioen in de toekomst. De regeringsplannen zouden tot de absurde situatie kunnen leiden dat bijvoorbeeld een ZZP-er in de bouw tot ver in zijn zeventiger jaren door zou moeten werken. Volledig onacceptabel!

Ons pensioenstelsel wordt wel “het beste ter wereld” genoemd, maar dat is een fabeltje. Het is een casinostelsel, waarbij ons pensioen afhankelijk is van de rentestand en beleggingsresultaten. En nu wil de regering het stelsel nog verder verslechteren!

De actiebereidheid is hoog, wat al bleek tijdens de eerste actiedag, die helaas werd ondergesneeuwd door de moordpartij in Utrecht. Daar moeten we op verder bouwen. De acties moeten uitgebreid worden, naar een algemene 24-uursstaking en daarna een algemene 48-uursstaking. Hiervoor kan opgebouwd worden door een brede informatie- en mobilisatiecampagne in de bedrijven, op markten etc. Ook massademonstraties kunnen een middel zijn om brede lagen, ook van niet-werkenden, te mobiliseren. Estafettestakingen zijn minder geschikt, omdat ze de beweging kunnen uitputten; het is beter alle krachten te verzamelen op zeer brede, landelijke actiedagen.

Er zou nu een discussie in de bedrijven gestart moeten worden hoe een dergelijk actietraject concreet vorm gegeven kan worden. Daarbij zou ook gediscussieerd moeten worden voor welke eisen we strijden. De huidige eisen van de bonden, zoals bevriezing van de AOW-leeftijd, indexatie voor elke generatie, afschaffen van de boete op eerder stoppen met werken en een pensioen voor iedereen, inclusief ZZP-ers en flexwerkers, zijn op zich terechte eisen. Maar ze laten nog steeds een achterdeurtje open naar tijdelijke bevriezing van de AOW-leeftijd. Bevriezing op 66 jaar is al een toegeving, beter zou zijn om te eisen dat de pensioengerechtigde leeftijd terug gaat naar 65 jaar maximaal. Daarnaast zou het goed zijn, om de armoede onder gepensioneerden een halt toe te roepen om behalve indexatie ook een AOW van 1500 euro netto per maand te eisen.

Door massale strijd is het mogelijk verslechteringen tegen te houden en verbeteringen, ook vergaande verbeteringen, af te dwingen. Maar in dit kapitalistisch systeem zullen de bazen en hun vertegenwoordigers in de politiek steeds proberen terug te pakken wat we eerder verworven hebben. Als het crisis is, moeten wij ervoor betalen; gaat het weer beter met de economie, dan profiteren wij niet mee. De afgelopen jaren zijn alleen de rijke aandeelhouders erop vooruit gegaan, en nu dregt alweer een nieuwe recessie. Dit systeem heeft ons niets te bieden. Daarom vechten wij voor een democratisch socialistisch maatschappij. Waarin de banken en grote bedrijven in gemeenschapshanden gebracht zijn, zodat er geproduceerd kan worden voor de behoeften van allen en de planeet in plaats van voor de winsten van een klein groepje superrijken. Waarin de chaos van de “vrije markt”, die onvermijdelijk steeds weer tot crises leidt, vervangen wordt door een democratisch geplande productie. Waarin er genoeg middelen zijn om iedereen een fatsoenlijk leven te geven, jongeren en ouderen.

Wil je met ons meevechten voor zo’n socialistisch alternatief? Neem dan contact op via email: info@socialistischalternatief.nl.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top