Home » Editoriaal » Het nieuwe kabinet z.s.m. het Rijksmuseum in

Het nieuwe kabinet z.s.m. het Rijksmuseum in

Nederland heeft een nieuwe regering. Een kabinet voor de “normale Nederlander”. Volgens de regeringspartijen, met de VVD voorop, is dat de aandeelhoudende, winstmakende, ondernemende Nederlander. De vennootschapsbelasting gaat omlaag; de winstbelasting voor multinationals wordt zelfs helemaal afgeschaft. De rijken krijgen van dit kabinet zo jaarlijks een cadeautje van 4,7 miljard. De armere, ‘abnormale’ Nederlander krijgt een strafpakket… Dit kabinet moet zo snel mogelijk het Rijksmuseum in. Maar dat gaat niet vanzelf, daar is massale actie van de arbeidersbeweging voor nodig.

Artikel door Pieter Brans, Amsterdam

De grote gebaren naar de rijken (met een inkomen van boven de 100.000 euro ga je er 1500 euro op vooruit), iemand moet dat betalen. Daarom gaat de BTW op eerste levensbehoeften van 6 naar 9%. Dan gaat het om de dagelijkse boodschappen, groente en fruit (dacht dat het de bedoeling was dat we gezonder gingen eten…), energie, water, boeken, kunst, horeca (koffie en bier), kaartjes voor het openbaar vervoer. De VVD zegt dat dit wordt goedgemaakt door verlaging van de inkomstenbelasting. Iedereen weet dat dat niet klopt. Rijken krijgen een lager tarief, de rest een verhoogd standaard tarief voor de inkomstenbelasting.

Voor de helft van de jongeren geldt nu al dat ze niet weten of er morgen nog werk is. Daar komt geen einde aan. Veel ZZP’ers verdienen een schandalig laag uurtarief, meer dan een ouderwets stukloon zonder sociale zekerheid is het niet. Dat blijft waarschijnlijk ook zo.

Wat de ouderen betreft kunnen we het niet beeldender zeggen dan de FNV: de ouderen mogen op hun knieën naar de eindstreep, de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd blijft gehandhaafd. Wie het vervroegd pensioen of de AOW gehaald heeft wordt door het vaak kleine inkomen extra gestraft met de BTW-verhoging op de dagelijkse boodschappen.

Grote groepen Nederlanders gaan door een nieuwe regeling minder verdienen dan het huidige minimumloon. In veel gevallen geldt er al helemaal geen CAO om werknemers te beschermen.

Het kabinet slaat zich op de borst over de “hoge ambities”wat betreft het milieu. Maar de meeste maatregelen worden doorgeschoven naar volgende regeringen; bovendien draaien de gewone mensen voor het grootste gedeelte op voor de kosten, niet de grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de grootste milieuvervuiling.

Dit kabinet staat zwak. Het motto is “Vertrouwen in de toekomst” maar de feitelijke situatie is anders. Dit kabinet heeft slechts een meerderheid van 76 zetels in het parlement. De steun voor deze combinatie van neoliberalen en conservatieve christenen in de samenleving is minimaal, slechts een kwart van de mensen is positief gestemd. 40 Procent heeft geen vertrouwen en de helft van de mensen denkt dat ze er op achteruit zullen gaan.

De leiding van de FNV heeft geprobeerd om met de werkgevers een sociaal akkoord met het nieuwe kabinet te sluiten. Dat is mislukt. Vervolgens zijn de werkgevers door het kabinet alsnog ruim bediend. De vakbeweging speelt in de ogen van dit kabinet geen rol meer. Voor de vakbeweging is er nog maar één mogelijkheid: onderhandelen op basis van de kracht en druk die alleen door actie kan worden opgewekt.

Voor de oppositie geldt dat de actie om de BTW verhoging ongedaan te maken, al begonnen is. Een handtekeningenactie is een goed begin, maar er zal meer nodig zijn om dit kabinet te laten vallen. De samenwerking van de SP met Groen Links en de PvdA tegen de verhoging van het lage BTW-tarief lijkt nu logisch, maar er schuilt wel degelijk een gevaar in samenwerking met partijen die het bezuinigingsbeleid in de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt.

De arbeidersbeweging zal het programma van deze nieuwe regering alleen door massaal verzet kunnen blokkeren. De mogelijkheden in het parlement zijn veel te beperkt om effect te sorteren. Er is een actieplan nodig van demonstraties en stakingen, uitmondend in een algemene staking. Dit zou voorbereid moeten worden met een grote campagne van de vakbeweging, met bedrijfsbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten om zoveel mogelijk werkenden te betrekken bij de acties.

Vooral de vakbeweging moet leiding geven aan dit verzet. De SP moet buiten de Tweede Kamer nieuwe slagkracht ontwikkelen. Voor een effectieve strijd is een programma nodig met de volgende eisen:

Weg met de BTW verhoging!
Een loonsverhoging van minimaal 5 %, iedereen minstens 1000 euro erbij
Een 32-urenweek met behoud van loon en volledige herbezetting
Een minimumtarief voor ZZP’ers van 20 euro per uur
Geen aantasting maar verhoging van het minimumloon tot 15 euro per uur
Gelijk loon voor gelijk werk; afschaffing van het minimumjeugdloon
Een einde aan nulurencontracten, tijdelijke contracten en commercieel uitzendwerk
Geen aantasting van de ontslagbescherming
De pensioenleeftijd terug naar 65 jaar
Voor ouderen een inkomen van 80% van het laatste loon met een minimum van 1500 netto per maand
Massale investeringen in zorg, onderwijs, sociale woningbouw en milieu

Welke samenstellingen regeringen ook hebben, het lijkt wel alsof alle partijen zodra ze aan de macht zijn, enkel nog cadeaus voor de bazen en inleveren voor ons kennen. Dat komt door de economische, sociale en ecologische puinhopen die het kapitalisme in crisis heeft aangericht. Vandaag stoot daarom elke sociale politiek op de hebzucht van de heersende klasse. Een politiek die wel rekening houdt met de behoeften van ouderen, de kansen voor jongeren en de levensstandaard voor gewone gezinnen, is pas mogelijk door te breken met het systeem dat draait om persoonlijk gewin en te strijden voor een echte democratische en socialistische maatschappij.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top