Home » Artikelen » Ecologie » Milieustaking scholieren 7 februari doorslaand succes!

Milieustaking scholieren 7 februari doorslaand succes!

Op die donderdagochtend kwamen meer dan 20.000 scholieren en studenten bijeen op het Malieveld om te protesteren tegen het hypocriete klimaatbeleid van de overheid. Op deze manier voegden ze zich bij de groeiende internationale beweging die al tienduizenden studenten en arbeiders in België in staking heeft gebracht, en in Frankrijk, Duitsland en andere landen massa’s jongeren in beweging heeft gebracht. Er waren veel borden die opvielen in de demonstratie, je zag veel terugkerende thema’s waarin duidelijk de noodzaak van een antikapitalistisch alternatief wordt genoemd, zoals “Er is geen planeet B “,” Systeemverandering, geen klimaatverandering “en” S-Hell “. Energiebedrijven waren een belangrijk doelwit van de demonstratie, als een van de grootste vervuilers in de wereld.

Verslag door Eugenio, Den Haag

Verder waren er ook slogans tegen het kabinet Rutte en duidelijke eisen voor een effectief beleid om deze wereldwijde crisis aan te pakken. Rutte weigert zich met concrete maatregelen te committeren aan dit doel, terwijl hij wel schijnheilig zijn steun betuigt aan de mobilisatie van jongeren. De minister van onderwijs, Arie Slob, heeft de stakingen zelfs veroordeeld en verklaarde dat studenten niet mogen spijbelen, zelfs niet om de toekomst van hun planeet te verdedigen. Dit was een reden voor verontwaardiging onder veel studenten, waarvan er een reageerde door te zeggen: “in staking gaan is het enige dat we kunnen doen om invloed op de politiek uitte oefenen. En nu willen ze zelfs dat van ons wegnemen! “.

Hoewel er talloze oproepen waren tot individuele acties was er ook voelbare belangstelling voor een alternatief systeem en een echt klimaatbeleid. Het is nu essentieel om de beweging op een politieke basis te ontwikkelen en te mobiliseren voor de komende donderdagen en de 10e en 15e maart.

De 7e februari was een historische dag, die duidelijk het potentieel liet zien voor een bredere studenten- scholierenbeweging liet zien. Het is noodzakelijk om de klimaatproblematiek te verbinden met de strijd voor het onderwijs en de strijd tegen crisis van het kapitalistische systeem.

We zullen onze eisen aan voor socialistisch programma naar voren blijven brengen om een  ​​alternatief voor het huidige systeem te bieden:

  • Meer, beter en gratis openbaar vervoer.
  • De energiesector in publieke handen! Op die manier kan de winst worden geïnvesteerd in de productie en distributie van betaalbare en groene energie en we kunnen we banen redden!
  • Grote multinationals kopen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van olie, chemicaliën en auto’s. Voor de publieke herfinanciering van onderwijs en onderzoek om technologie te gebruiken om de klimaatverandering te stoppen.
  • Systeemverandering, geen klimaatverandering! 100 Multinationals zijn verantwoordelijk voor 71% van de vervuiling sinds 1988. Deze bedrijven zijn in handen van een kleine groep rijke mensen (de 26 rijkste mensen bezitten even veel als de 3,8 miljard armste). Hun hebzucht is in tegenspraak met onze belangen en die van onze planeet. Voor een ecologisch geplande economie in plaats van een economie voor de winst!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top